Thursday, March 27, 2014

Surat Undangan Pawungon Ala Bahasa JawaSERAT UNDANGAN

Katur  Dumateng                            
Bpk/kang Mas/Adik ………………………       
Wonten  ing Dalem

      Kanti suraos serat undangan meniko kulo sekeluarga ageng Bapak R. Sokijan ngaturi rawuh ipun dumateng Bapak, Kang Mas, Adik rawuh wonten panggenan kulo.

      Dipun suwun do’a restunipun anggen kulo nikahaken anak kulo Suratinah kalian Yosef.
Pramilo saking meniko dipun suwun rawoh  ing :
       
Dinten     : Senin malem Seloso           
Suryo     : 23 September 2013           
Wedal     : Jam 20.00 WIB dumugi paripurno   
Acoro     : Tirakat Pawungon

Mekaten undangan kawulo, kanti rawoh panjenengan sedoyo kawulo aturaken agunging matur nuwun.


Marga Agung, 23 September 2013           
Kawulo Pamengku gati

R.Sokijan

0 comments:

Post a Comment